Česky | English

Curriculum vitae

Jméno:Doc. MUDr. Michael J. Halaška, Ph.D.
Datum narození:3.srpna 1975
Stav:ženatý, 3 děti
Bydliště:Tusarova 35, 170 00, Praha 7
Telefon:224434201
e-mail:mhalaska@centrum.cz, michael.halaska@lfmotol.cuni.cz
Vzdělání
1981-1989Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha
1989-1994Gymnázium Na vítězné pláni
1992-1993Chatsworth High School, California, USA
1994-20001. lékařská fakulta UK, Praha
1997-2000Porodnický kroužek 1. lékařské fakulty UK , Praha
2001-2006Doktorské postgraduální studium oboru Fysiologie a patologická fysiologie člověka 1.LF UK, téma: Měření pooperačního lymfedému u pacientek podstupující operaci pro zhoubný nádor prsu.
2003Atestace 1. stupně - gynekologie-porodnictví
2007Atestace EBCOG – Gynekologie - porodnictví
2009Funkční licence F17: Kolposkopie (Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS)
2011Zvláštní odborná způsobilost - onkogynekologie
2011Obhájena habilitační práce: Monitorování kvality života po vybraných radikálních gynekologických operacích se zaměřením na lymfedém
 
Zaměstnání
2001-Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol
2005-2012Asistent Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2. LF
2012-Docent Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2. LF
2014-školský zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.LF a FN v Motole
 
Zahraniční stáže
1997Gyn-por. klinika J.W.Goethe Universität, Frankfurt, Německo (2 týdny)
1998J.W.Goethe Universitat, Frankfurt/Main,Německo (1 semestr)
2000Gyn-por. klinika Charite Virchow, Charite Mitte, Humboldt Universität, Berlin, Německo (1 semestr)
2000Gyn-por. klinika University Uppsala, Švédsko (2 týdny)
2002Gyn-por. klinika, senologické odd., Vídeň, Rakousko (1 měsíc)
2003Senologické oddělení, Istituto Nazionale di Tumori, Milano, Itálie (1 měsíc)
 
Kurzy
2002Kurz mammografie, European Breast Cancer Network, Řecko
2003Improving clinical skills in early breast cancer, Eusoma/ESO, Slovinsko
2004Kurz gynekologické onkologie, European School of Oncology, Srbsko
2004Kurz Gene expression microarray, Vídeň, Rakousko
2005Kurz biomedicínské statistiky, Euromise, Praha
 
Věda a výzkum
2010-Člen odborné komise Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze
GrantyHlavní řešitel grantu IGA MZD NR8111-3/2004: Nová metoda detekce pooperačního lymfedému po operaci pro karcinom prsu: Multifrequenční bioelektrická impedance.
Hlavní řešitel grantu IGA MZD NR 9455-3/2007: Porovnání kvality života pacientek podstupujících operační léčbu pro karcinom děložního hrdla.
Spoluřešitel grantu IGA MZ NR 7951-3: Imunologické parametry operabilního karcinomu prsu a jejich význam pro klinickou praxi
Spoluřešitel
StudieMezinárodní farmakologické studie - Ferring FE 200486-CS05
Multicentrická studie Sotio SOV01, SOV02,SOV03
 
Pedagogická činnost
1995Demonstrátor Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK, Praha
2002-2003Asistent Fyziologického ústavu 1. LF UK, Praha
2001-Výuka studentů medicíny 5. a 6. ročníku české a anglické paralelky 2. LF UK
2008-2013školitel postgraduálního studenta: MUDr. Marta Nováčková, téma: Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla - obhájeno
 
Ocenění
2011Cena ČGPS za nejlepší publikaci roku v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2009 autora do 35 let
 
Publikační čínnost
Autorem nebo spoluautorem 38 impaktovaných publikací, 47 recenzovaných publikací a hlavním autorem 64 přednášek, citační index 621 (bez autocitací), h-index 14, IF points 316
 
Členství
1996-1998Akademický senát 1.lékařské fakulty UK - místopředseda
1998-1999Spolek mediků Českých - předseda
2001-2006Senologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS
2001-2009Evropská gynekologicko-porodnická asociace ENTOG, člen výboru
2004-2005Perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS
2004-2005Evropská asociace senologie - EUSOMA
2005-2007European Society of Surgical Oncology
2006-2008American Asociation of Clinical Oncology - ASCO
2001-Česká lékařská komora
2001-Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS
2004-Onkogynekologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS
2006-Česká lymfologická společnost
2008-European Network of Young Gyn Oncologists ENYGO
2009-European Society of Gynecologic Oncology
2009-Sekce cervikální patologie České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS
2010-Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků ČLS
2011-2013Člen výboru ENYGO
2013-2015Prezident ENYGO
 
Jiné
2006Vědecký organizátor kurzu ESO (European School of Oncology), Gynaecological Oncology, 1.-3. červen 2006, Praha
2010Člen organizačního výboru mezinárodní konference IGCS v Praze
2014Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2014Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2014Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2015Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2015Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2015Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
2016Organizátor kurzu ESGO-ENYGO Masterclass in oncogynaecology, 2.-4.říjen, 2014, Madrid, Španělsko
 
Recenze pro časopis
2008-Recenzent časopisu Prague Medical Report
2009-Recenzent časopisu International Journal of Gynecologic Cancer
2010-Recenzent časopisu Česká gynekologie
2011-Recenzent časopisu European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology
2012-ecenzent časopisu Pediatric Drugs, European Journal of Cancer
 
Ostatní
Jazyky:anglický jazyk (TOEFL), německý jazyk, ruský jazyk
Informatika:Word, Power Point, Access, Excell, Reference Manager
Zájmy:hudba (klavír, kytara), sport (tenis, lyžování, voleybal, yachting)