Česky | English

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní údaje
Přednosta:Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Adresa:V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
Telefon:+420 224 434 201
Fax:+420 224 434 220
Sál Pokoj
 
Statistika - gyn.-por. klinika (2011)
Lůžka:gynekologie 78, porodnice 65, JIP 12
Lékaři:41
Ambulantní vyšetření za rok:69 150
Porody:3 461
Sectio Caesarea:24,82%
Laparoskopie:541
Hysteroskopie:289
Velké operace:1 745
Počet malých výkonů:3 413
 
Zaměření
onkogynekologie
senologie
perinatologie
endoskopie
urogynekologie
asistovaná reprodukce
perinatologie
dětská gynekologie
 
Onkogynekologický tým
Gynekologie:prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
as. MUDr. Marek Pluta, Ph.D
doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
Radioterapie/onkologie:MUDr. Hana Stankušová, CSc.
Histopatologie:as. MUDr. Petr Škapa
Radiodiagnostika:MUDr. Jiří Lisý
Genetika:MUDr. Hana Puchmajerová
 
Organizace
Ordinační hodiny onkogynekologické ambulance:Po - Pá: 8.30-13.00
Objednávání pacientek na tel:+420 224 438 565
 
Statistika – onkogynekologie 2011
Ca vaginae11
Ca vulvae35
Ca cervicis uteri140
Ca endometrii100
Ca ovarii89
Ca mammae74
Gestační trofoblastická nemoc5
Celkem456