Česky | English

Karcinom prsu a těhotenství

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím je závažná problematika, která nabývá v poslední době na významu. Souvisí to s rostoucí incidencí těchto případů, protože stále více žen odkládá plánovaně své těhotenství na pozdější věk. Z hlediska vztahu těhotenství a karcinomu prsu se popisují 3 situace: karcinom diagnostikovaný během těhotenství, karcinom diagnostikovaný do 1 roku po porodu a těhotenství po odléčeném zhoubném nádoru prsu.

Nezbytnou podmínku kvalitní a erudované péče o tyto pacientky je koncentrace případů na pracovišti, kde je chirurgické, perinatologické, onkologicko-radioterapeutické zázemí a centrum asistované reprodukce. Naše pracoviště zahrnuje všechny výše zmíněné jednotky. V současné době se náš tým snaží o koncentraci těchto případů, které jsou poměrně vzácné (incidence 3/100 000 těhotenství). Jsme zařazeni do mezinárodní prospektivní studie German Adjuvant Breast Cancer Study Group (GABG): CBG 29, BIG 2-03, MaCaPregn . Kromě toho vyvíjíme publikační a přednáškovou činnost.Koordinace:MUDr. Michael Halaška, Ph.D. (FNM)
Chirurgie:as. MUDr. Pavel Strnad, CSc.,
as. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.,
as. MUDr. Jiří Chod
Perinatologie:as. MUDr. Ivana Špálová
Onkologie:prim. MUDr. Hana Stankušová, CSc.,
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Radioterapie:prim. MUDr. Hana Stankušová, CSc.
IVF:as. MUDr. Martin Hrehorčák