Česky | English

Multifrekvenční bioelektrická impedance

Nová metoda detekce pooperačního lymfedému po operaci pro karcinom prsu

Lymfedém, tedy patologické nahromadění extracelulární tekutiny, je závažnou komplikací po operaci pro zhoubný nádor prsu vyskytující se až u 30 % operantek. Léčba rozvinutého stádia je téměř nemožná, můžeme jen zastavit jeho rozvoj. Proto je zvláště důležitá včasná diagnostika. Vyšetřovacími metodami jsou měření obvodu končetiny, měření objemu pomocí vytlačené kapaliny, tonometrií, CT, PET, lymfoscintigrafie. Novou metodou k měření extracelulární tekutiny a tedy lymfedému je Multifrekvenční bioelektrická impedanční analýza (MFBIA).

Cílem projektu je:
1) zavedení metodiky detekce pomocí MFBIA,
2) ověření spolehlivosti metody,
3) evaluace operačních technik a terapeutických modalit.

Projekt má mimořádný význam, protože žádná z dosavadních diagnostických metod není dostatečně přesná a jednoduchá tak, aby mohla být používána k rutinnímu využívání pro detekci rozvoje lymfedému. Metoda pomocí MFBIA může být dále použita i pro pacienty po jiných operacích podstupující lymfadenektomii a kteří jsou ohroženi lymfedémem.

Centra FN Motol (FNM), FN Bulovka (FNB), Všobecná fakultní nemocnice (VFN)Koordinace, prezentace výsledků:MUDr. Michael Halaška, Ph.D. (FNM)
Vyšetřování pacientek:MUDr. Jiří Chod (FNM),
MUDr. Dušan Kolařík (FNB),
MUDr. Jan Novotný, PhD. (VFN)
Onkologická dispenzarizace:MUDr. Hana Stankušová, CSc. (FNM), CSc.,
MUDr. Jan Novotný, PhD. (VFN)
Chirurgická léčba:as. MUDr. Pavel Strnad, CSc. (FNM),
MUDr. Dušan Kolařík (FNB)
Matematické vzorce:Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Měření, zabezpečení přístroje:MUDr.Viktor Komárek,
Doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.