Česky | English

Gene expression microarray

Gene expression microarray je novou metodou, která umožňuje detekci několika tisíc genů na jednom vzorku tkáně zároveň. Metodika byla publikována Schena a kol, Science, 1995. Jedná se o jedno z hlavních současných témat protinádorového výzkumu (viz přednáška MicroAMJH.ppt).

Naše skupina je jedním ze osmi center, které podaly grant u EU: Use of in-vitro chemosensitivity testing and gene expression profiling to optimize neo-adjuvant breast cancer treatment.

Cílem je:
a) vyhodnotit možnosti in-vitro testování chemosenzitivity pomocí ATP-TCA u pacientek podstupující neoadjuvantní chemoterapii Epirubicin, Docetaxel,
b) nalezení typické genové exprese, která by předvídala senzitivitu k této chemoterapii,
c) rozšíření testování na další zhoubné nádory (ca ovaria).

Součástí je rovněž přednášková a publikační činnost.Koordinace:MUDr. Michael Halaška, Ph.D. (FNM)
Univ. Prof. Dr. Christian F. Singer
Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
RNDr. Milan Hrouda
as. MUDr. Jiří Chod
as. MUDr. Pavel Strnad, CSc.