Česky | English

Odhad porodní váhy

Spolu se vzrůstající porodní hmotností novorozence stoupají i možná rizika pro plod i rodičku jako například poškození měkkých cest porodních, poporodní krvácení, poškození brachiálního plexu, prodloužený porod, kefalopelvický nepoměr a další. Prenatální odhad porodní hmotnosti je tedy zásadním problémem u makrosomního plodu vzhledem k možným porodnickým komplikacím a porodnické strategii. Většina studií se koncentruje na odhad porodní hmotnosti plodu pomocí ultrazvukových parametrů. Nahum et al publikovali zajímavý predikční vzorec, který naopak zahrnuje jen anamnestické parametry: délku těhotenství, výšku matky, váhový přírůstek ve 3. trimestru, paritu a pohlaví plodu.

Cílem naší studie je porovnat současné nejpoužívanější predikční ultrazvukové vzorce, Nahumův vzorec, stanovit statistickou signifikanci různých charakteristik rodičky a zároveň vytvořit vlastní odhadní vzorec pomocí současných regresních rovnic. Výsledky jsou prezentovány v publikaci v European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, 2006.Lékaři:as. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
RNDr. Iva Malá
as. MUDr. Martin Hrehorčák
as. MUDr. Radovan Vlk
MUDr. Petr Feldmár