Prof. MUDr. Michael Halaska, DrSc.

Soukromá urogynekologická ordinace

Životopis

Studium

Akademické gymnázium v Praze

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Zaměstnání

1971-1973

Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Příbram

1973-2002

1. gynekologicko-porodnická klinika 1. LFUK a Všeobecné fakultní nemocnici

1996- 2004

Proděkan pro zahraniční styky UK 1.LF

2002-2017

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky UK 1.LF a Nemocnice na Bulovce

Zahraniční stáže

University of London, St. Georges Hospital

Universitat Berlin, Klinikum Charité

Brickham Womens Hospital, Cambridge

Zahraniční operatér

Universitat Jena

Universitat Frankfurt

Universitat Wien

University of London, St. Georges Hospital

University of Lisbon

Odborné zaměření

1990

Zakladatel Urogynekologické společnosti ČR

1992

zakladatel Senologické společnosti ČR

2002

Zakladatel Mezinárodní urogynekologické asociace EUGA

Zavedl v ČR tyto metody léčby sestupu rodidel a neudržení moči

Závěs pochvy podle Amreicha

Pražský steh

Operaci inkontinence podle Barnetta-Macků

Volná poševní páska retropubická

Volná poševní páska transobturatorní

Prolift- síť pro komplexní závěs pochvy

Promedon- miniinvazivní síť k závěsu pochvy

Všechny operace pochvou i v lokálním znecitlivění- bez narkózy